Arbetsmiljöarbete

Här beskriver jag några tjänster som finns i min verksamhet idag. Saknar du något eller vill förändra innehållet i en tjänst så att det passar ditt företag? Då hjälps vi åt att fundera på hur vi skapar den tjänst som bäst fyller ditt företags behov. 

Systematiskt Arbetsmiljöarbete SAM 

Hur gör man för att arbeta med SAM? Behöver du hjälp att förstå innehållet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö eller något annat lagkrav. 

Kanske det också behövs en resurs på några timmar i veckan som driver detta? Vi kan forma ett mer långsiktigt samarbete som gör att ditt företag visar att ni tycker att det är viktigt med att förbättra arbetsmiljön för dina medarbetare. 

Riskanalyser och riskbaserat tänkande

Ett grundläggande fokus inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö är ett ”riskbaserat tänkande”.  Det finns olika sätt att göra detta på och olika krav på dokumentation. Behöver ditt företag mer kunskap om vad det innebära och hur det kan genomföras?  

Kemikaliehantering 

I flera lagar och förordningar finns krav på hur ditt företag ska hantera kemikalier, t.ex. EU-lagstiftning som ”Reach” eller svensk lagstiftning ”SFS 1998:901 Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll” och ”AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker”. Jag hjälper dig att reda ut vad som berör ditt företag, t.ex. skapa en kemikalielista och riskbedöma dina kemikalier.  

Lagbevakning

Lagbevakning kan vara en djungel av lagar och svårt att förstå. Du som företagare ska ha kontroll på vilka lagar du berörs av oavsett om du är certifierad eller inte.  

Så här kan min tjänst se ut: 
Tillsammans med kund skapa en laglista med lagar som berör företaget där det också beskrivs hur företaget uppfyller lagkraven. Bevaka om lagändringar och nya lagar som kan påverka företaget och i så fall informera och uppdatera laglistan.  

En gång per år göra en Lagefterlevnadskontroll (LEK) tillsammans med kund, dokumentera detta samt skicka kontrollrapport som ett "dokumenterat bevis" till kund.