Om mig

Kontaktuppgifter

Kersti Borgestig​​​​​​​ Nilsson

Postadress

Lindsbro KMA-stöd
Lindsbro 156
740 46 Östervåla
Min bana inom KMA kvalitet, miljö och arbetsmiljö började med att jag fick frågan om jag ville bli internrevisor inom ISO 9001 och 14001 på min arbetsplats. Jag hade arbetat på samma arbetsplats i över 20 år och nu fick jag en arbetsuppgift som var startpunkten för nya intressanta och inspirerande arbetsuppgifter. Efter några år fick jag rollen som kvalitets- och miljöansvarig på företaget. Ett antal år och några arbetsplatser senare föddes tanken att starta eget, det har jag inte ångrat. Det ger utmaningar, upplevelser och stimulans t.ex. genom att kontakta olika företag, anta olika uppdrag, möta olika människor, lära mig mera inom många områden. Allt detta och mycket mer stärker hela tiden min kunskap och kompetens och ger mig möjlighet att göra mina kunder nöjda. 

Något som driver mig är att alltid ha ”En hållbar utveckling” som grund. Vi behöver komma ihåg att människor (arbetsmiljö), ekonomi (kvalitet) och vår planet (miljö) ska hålla  även i framtiden. 

På fritiden njuter jag av att bo i min skogsbacke och gärna odla ännu mer grönsaker. En dröm är att vara självförsörjande på framför allt frukt och grönsaker. Jag har också sen många är tillbaka varit scoutledare och kårchef i scoutkåren där jag bor. Det är en glädje att få möta många barn och försöka sprida kunskapen om att vårda naturen samt visa hänsyn och vara en god kamrat som är några punkter i scoutlagen. Jag är också engagerad i en ideell förening Tämnarens Vatten som driver målet att sjön Tämnaren ska vara en frisk, tillgänglig och attraktiv sjö många år framöver. 

Erfarenheter och kompetens 

  • 2-årig KY-utbildning till kvalitets- och miljöledare 2009-2011 
  • Tidigare anställd som Miljö- och kvalitetsansvarig på Elanders Sverige och Relita. 
  • Erfarenhet av ledningssystem ISO 9001 och ISO 14001 
  • Erfarenhet av miljömärkningen Svanen och FSC 
  • Erfarenhet av SAM Systematiskt arbetsmiljöarbete och SBA Systematiskt brandskyddsarbete  
  • Erfarenhet av dokumenthanteringssystem, ärendehanteringssystem och kemikaliesystem