Tjänster

Här beskriver jag några tjänster som finns i min verksamhet idag. Saknar du något eller vill förändra innehållet i en tjänst så att det passar ditt företag? Då hjälps vi åt att fundera på hur vi skapar den tjänst som bäst fyller ditt företags behov. 

Ledningssystem

Ledningssystem är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda policyer och rutiner. Det är också ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.