Hållbar utveckling

Detta är en viktig ledstjärna för mig, både i mitt företagande och i mitt privata liv. Vad betyder begreppet ”Hållbar utveckling”? En definition i Brundtlandrapporten som skrevs på uppdrag av FN 1987 är: 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” 

Vi tänker kanske främst på klimat och miljö när vi hör begreppet men Brundtlandrapporten beskriver tre viktiga områden/dimensioner: 
  • Social hållbarhet – att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter. 
  • Ekologisk hållbarhet – att hushålla med resurserna så att de räcker till kommande generationer. 
  • Ekonomisk hållbarhet – att motverka fattigdom utan att påverka social eller ekologisk hållbarhet negativt. 
Ett annat sätt att namnge de olika områdena är people, planet and profit. 

Kontaktuppgifter

Postadress

Lindsbro KMA-stöd
Lindsbro 156
740 46 Östervåla