Ditt stöd i Kvalitets- Miljö- och Arbetsmiljöfrågor

Lindsbro KMA-stöd

Lindsbro KMA

Jag är en resurs till att ditt företag ska få ett effektivt och fungerande kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbete.  Du kan känna dig trygg med att alla krav - lagkrav eller standardkrav - som ditt företag berörs av blir uppfyllda. 

Mina tjänster kan vara en tillfällig insats eller ett mer långsiktigt samarbete. 

Lindsbro KMA-stöd vill vara en pusselbit till att ditt företag blir ännu mer hållbart i framtiden.  

Systematisk arbetsmiljöarbeteSystematisk arbetsmiljöarbete SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa.

  Ledningssystem

Ledningssystem är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda policyer och rutiner. Det är också ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete.

Hållbar utveckling i ditt företag

Att satsa på en hållbar utveckling ger ditt företag bättre förutsättningar....